tisdag 17 april 2012

Hälsoprofil

Skolans profil från och med höstterminen 2012 är hälsa.  En inriktning som passar bra i tiden med tanke på att antalet barn med allergier och astma ökar men även frågor som barnfetma är aktuella. Inom begreppet hälsa finns många aspekter som exempelvis idrott/rörelse, mat och allergier och det passar in på olika sätt i många skolämnen. Skolans lokalisering stämmer också väl ihop med hälsotemat eftersom bl.a. WHO har klassat Costa Blanca som en av världens mest hälsosamma platser pga. de många soldagarna men också pga. det mikroklimat som råder här, där de många saltsjöarna i området har stor inverkan. Medicinskt bevisat är att personer med hudproblem som till exempel psoriasis blir avsevärt bättre redan efter en kort vistelse på Costa Blanca och att reumatiker och andra med värk- muskel- eller ledbesvär mår bättre här. Mikroklimatet är också gynnsamt för personer med allergier och astma.

Vi har ett allergiombud på skolan som samarbetar med Astma- och allergiförbundet. Vårt allergiombud är insatt i frågor som gäller astma och allergier. Vi kommer årligen att genomföra allergirond på skolan för att säkra miljön så långt det går för personer med astma och/eller allergier.

Vi satsar på att bli Spaniens första utlandsskola med Grön Flagg! Inom Grön Flagg kommer vi att arbeta med temat livsstil och hälsa. Bl a kommer vi att ha någon form av rörelse varje dag, frukt som mellanmål, EQ (emotionell intelligens) på schemat, hälsosam och ekologisk skolmat, aktivitetsdagar med föreningar i närområdet och arbeta för hållbar utveckling bl a med hjälp av källsortering.

En stor del av hälsan har med maten att göra och därför kommer skollunchen att bli obligatorisk för våra elever fr o m ht-12. I skollagen från 1:a juli 2011 (Skollagen 2010:800 10 kap 10 §) står det: ” Eleverna ska ….. erbjudas näringsriktiga skolmåltider.” För 300 Euro per termin får varje elev en hälsosam och näringsriktig skollunch och ett mellanmål bestående av säsongens frukt/bär samt en vattenflaska som fylls med vårt filtrerade vatten varje dag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar