fredag 27 oktober 2017

FN vecka med fokus på kamratskap. Klasserna har arbetat med FN-dagen med olika aktiviteter.Flaggor ritades från olika länder. Äldre elever pratade om flickors rättigheter i världen- en jämlik värld?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar